O czasopiśmie

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku.
„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 6 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum
ISSN 1899-6264
e-ISSN 2451-0718

W 2018 roku ukażą się następujące numery BTiP:
nr 1 pod red. Beaty Molo, „Bezpieczeństwo ekologiczne w drugiej dekadzie XXI wieku. Trendy rozwojowe”,
nr 2 pod red. Roberta Borkowskiego, „Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym”,
nr 3 pod red. Marcina Lasonia, „Stabilizacja i odbudowa obszarów pokonfliktowych w XXI wieku”;
nr 4 pod red. Andrzeja Chodyńskiego, „Kultura bezpieczeństwa – uwarunkowania społeczne i organizacyjne”.

Zapraszamy autorów do współpracy, a czytelników do prenumeraty.

Numer 4/2017

Spis treści:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Z KART HISTORII

RECENZJE

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..193

Lista recenzentów za rok 2017 …..199

Pobierz cały numer (format pdf)