O czasopiśmie

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku.
„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 6 punktów.
Od 2012 roku kwartalnik jest indeksowany w bazie naukowej IC Journal Master List.
ISSN 1899-6264
e-ISSN 2451-0718

W 2017 roku ukażą się jeszcze następujące numery BTiP:
Nr 3 – „Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku” – red. naukowy Marcin Lasoń;
Nr 4 – „Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami” – red. naukowy Andrzej Chodyński

Zapraszamy autorów do współpracy, a czytelników do prenumeraty.

Numer 2/2017

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej
Spis treści:

 • Robert Borkowski: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie …..11

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Jarosław Stelmach: System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem …..17
 • Piotr Krzysztof Marszałek: Normy prawne regulujące działania antyterrorystyczne …..31
 • Robert Borkowski: Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etiologia, prewencja) …..45
 • Małgorzata Kudzin-Borkowska, Jarosław Zwierzyna: Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych …..59
 • Piotr Wróbel: Architektura terminali lotniczych w aspekcie bezpieczeństwa antyterrorystycznego …..71

Z KART HISTORII

 • Jarosław Tomasiewicz, Piotr Grudka: Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928 …..91
 • Janusz Fałowski: Działalność polskiego attachatu wojskowego w Brukseli na początku lat 50. XX wieku …..111

RECENZJE

 • Robert Borkowski: Karen Armstrong, Pola krwi. Religia i przemoc, tłum. R. Zajączkowski …..127
 • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Bień-Kacała, J. Jirásek, L. Cibulka, T. Drinóczi …..131
 • Robert Borkowski: Mariusz Nepelski, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych …..135
 • Julia Sowińska: Jarosław Stelmach, Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych …..141

VARIA

 • Mateusz Piątkowski: Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zastosowania broni zapalającej w konflikcie zbrojnym …..147

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..163

Pobierz cały numer (format pdf)