1-2/2008

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1-2/2008

Spis treści:

 • Janusz Ziarko: Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie
 • Jarosław Piątek: Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej
 • Jan Pilżys: Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego
 • Mirosław Romanko: Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część II)
 • Ján Buzalka: Bezpečnosť štátu a bezpečnostný systém
 • Danuta Gibas-Krzak: Rozwiązać „kosowski węzeł”
 • Joanna Danielewska: Amerykański system obrony przeciwrakietowej – cele, koncepcje, umiejscowienie
 • Momčilo Djordjević: The Concept of Corporate Social Responsibilities – the Impact on Practice
 • Tamara Milenkovic-Kerkovic: The Legal Structure of Offset Transactions – Impact on the National Security
 • Anatoly Stepanovych Demianchuk, Andriy Lyash: Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine
 • Kazimierz Kraj: Status i pozycja polityczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
 • Joachim v. Wedel: Białoruś ofiarą ingerencji i wojny informacyjnej? Uwagi na temat stosowania pojęć prawa międzynarodowego
 • Iwona Gawron, Honorata Trzcińska: Aspekty kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie wybranej gminy
 • Wiesław Szot: Miny jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata
 • Andrzej Żebrowski: Konflikty zbrojne XXI wieku – próba prognozy
 • Waldemar Kozaczyński: Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego w Polsce
 • Janusz Ziarko: Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa
 • Małgorzata Nyc: Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa

Z KART HISTORII

 • Lech Wyszczelski: Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski lat 1918–1939 jako czynnik bezpieczeństwa narodowego państwa
 • Jan Widacki: Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939) – formacja ochrony granic oraz ochrony porządku i bezpieczeństwa
  we wschodnim pasie przygranicznym

RECENZJE

 • Danuta Gibas-Krzak: Božidar Jezernik Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników
 • Andrzej Krzak: Jürgen Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach
 • Beata Molo: Piotr Kowalczak, Konflikty o wodę
 • Renata Podgórzańska: Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku. Multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

 • Renata Podgórzańska, Jarosław J. Piątek: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Międzynarodowe a Bezpieczeństwo Państwa”
 • Michał Skorecki: Konferencja naukowa