1-2/2009

Spis treści

 • Agata Tyburska: Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – wybrane aspekty w kontekście bezpieczeństwa europejskiego
 • Beata Molo: Niemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na początku XXI wieku
 • Marta Pomykała: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeń
 • Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska: Status Biura Ochrony Rządu – instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Andrzej Sęk: Bezpieczeństwo lokalne w systemie zarządzania kryzysowego wobec zagrożeń terrorystycznych na przykładzie powiatu ostrołęckiego. Wybrane zagadnienia
 • Piotr Bogdalski: Warunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policji
 • Mariusz Ciarka: Polsko-słowackie patrole policji. Uwarunkowania prawne i praktyka na przykładzie województwa małopolskiego
 • Piotr Łuka, Danuta Micek: Służba prewencyjna – funkcjonowanie jednoosobowych służb patrolowych w jednostkach policji
 • Sylwester Karwowski: Wpływ technicznych środków pomiaru prędkości na poziom bezpieczeństwa na drogach (fragment raportu)
 • Krystian Marecik, Andrzej Głodziński, Paweł Krawiec: Etyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • Anna Konik, Paweł Pomorski: Kryminogenność Ustawy o usługach detektywistycznych
 • Piotr Kosmaty: Kontrola rozmów telefonicznych jako czynność procesowa
 • Natalia Mirska: Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm

Z kart historii

 • Andrzej Aksamitowski: Ministrowie spraw wojskowych II RP i ich działalność polityczno-wojskowa w okresie poprzedzającym i w czasie zamachu majowego
 • Zygmunt Kozak: Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w dziedzinie biernej obrony ludności cywilnej

Recenzje

 • Paweł Stachnik: Rolf Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację
 • Kazimierz Kraj: „Historyczno-Publicystyczny Almanach Łubianka”
 • Kazimierz Kraj: W.M. Kułagin, Mieżdunarodnaja biezopasnost’
 • Marcin Lasoń: Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa, Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku
 • Marta du Vall: Patrick J. Buchanan, Dzień sądu, czyli jak pycha, ideologia i chciwość niszczą Amerykę

Komunikaty i sprawozdania

 • Artur Budzowski: Konferencja naukowa „Forum Ekologiczne dla Biznesu”
 • Grzegorz Tobolczyk: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wywiad i Kontrwywiad w Świecie”

Streszczenia