1-2/2010

Spis treści

 • Stanisław Lipski, Ryszard Leszczyński: Kryzys – zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • Włodzimierz Fehler: Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa
 • Katarzyna Czajkowska: Aksjonormatywne podstawy systemu globalnego bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Anna Diawoł: Znaczenie regionu śródziemnomorskiego w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa
 • Bogdan Mucha: Zakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmem
 • Kazimierz Kraj: Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej
 • Павел Прыгунов, Александр Захаров: Модель обеспечения безопасности образовательных заведений
 • Сергій Марков, Тарас Фініков: Творчий підхід до побудови цілісної системи забезпечення безпеки організацій

Z kart historii

 • Andrzej Krzak: Organizacja i zarys działalności na kierunku wschodnim Referatu „I” (Inspiracyjnego) Wydziału IIb Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) WP
 • Dominik Służałek: O działaniach zbrojnych Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w końcowym okresie kampanii wrześniowej 1939 roku

Recenzje

 • Magdalena Bainczyk: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, pod redakcją naukową Jerzego Kranza
 • Kazimierz Kraj: Brunon Hołyst, Terroryzm
 • Andrzej Krzak: Martin van Creveld, Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku

Komunikaty i sprawozdania

 • Artur Budzowski: Konferencja naukowa: „Forum Ekologiczne dla Biznesu 2010”. Sprawozdanie

Streszczenia