1/2007

„Problemy bezpieczeństwa” 2007 nr 1

Spis treści:

 • Od redakcji
 • Janusz Ziarko: Uwagi o przedmiocie nauki o bezpieczeństwie
 • Jerzy Zygmuntowicz: Bezpieczeństwo w nauce o stosunkach międzynarodowych
 • Jan Czaja: Kultura bezpieczeństwa narodowego
 • Stanisław Galata: Dobrobyt i bieda – źródła zagrożeń bezpieczeństwa narodów
 • Lech Wyszczelski: Bezpieczeństwo militarne w poglądach teoretyków wojskowych oraz doktrynach wojennych od zakończenia drugiej wojny światowej do 2001 roku
 • Wojciech Wróblewski: Terroryzm religijny jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Czesław Marcinkowski: Wpływ KBWE na kształtowanie systemu bezpieczeństwa europejskiego w latach 1983–1992
 • Andrzej Krzak: Wojna na Bałkanach – próba podsumowania konfliktu
 • Jarosław J. Piątek: Europa Środkowo-Wschodnia w Strategii bezpieczeństwa RP. Dylematy i wyzwania po akcesji do Wspólnoty Europejskiej
 • Maciej Gałązka: Afganistan wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej
 • Anatol Demianczuk: Protokół posiedzenia sądowego w procedurze karnej. Pojęcie i znaczenie
 • Jan Pałgan: Systemy rekrutacji sił zbrojnych w Europie i Polsce – geneza poboru
 • Włodzimierz Rycerski: System służby zdrowia w Polsce jako element bezpieczeństwa państwa (część I)
 • Piotr Władzimiruk: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na terenie obiektów wojskowych
 • Mirosław Romanko: Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część I)

RECENZJE

 • Tomasz Kośmider: Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów pod red. nauk. W. Konarskiego i A. Koseskiego
 • Marcin Lasoń: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, pod red. Piotra Ostaszewskiego
 • Aleksandra Tarnowska-Lament: Polityczne metody zwalczania terroryzmu, pod red. K. Liedla, J. Marszałek-Kawy, Sz. Wudarskiego
 • Czesław Marcinkowski: Zapiski irackie. Relacje i wspomnienia uczestników IV zmiany PKW Irak, pod red. W. Skrzypczaka i in.

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

 • Grzegorz Ciechanowski: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku”

„Problemy bezpieczeństwa” 2007 nr 1

PDF: pobierz streszczenia