1/2011

Spis treści

  • Grzegorz Ciechanowski: Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych
  • Jan Rajchel, Krzysztof Załęski: Nowa koncepcja strategiczna NATO, uwarunkowania i problemy wdrażania
  • Anna Paterek: Pomoc rozwojowa jako instrument niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
  • Tadeusz Z. Leszczyński: Metoda matchingu w naukach o bezpieczeństwie
  • Mateusz Mucha: Niektóre metody nielegalnego pozyskiwania informacji w rywalizacji konkurencyjnej przedsiębiorstw

Z KART HISTORII

  • Waldemar Potkański: Władze austriackie wobec polskiego ruchu militarnego przed 1914 rokiem w Galicji
  • Andrzej Tłomacki: Powrót do Polski w latach 1945–1948 północnych rejonów Spiszu. Przyczynek do dziejów sporów granicznych między Polakami, Czechami i Słowakami

RECENZJE

  • Justyna Chucherko: Rosja dziś i jutro. Opinie polskich i niemieckich ekspertów, pod redakcją Agnieszki Łady
  • Anna Piziak-Rapacz: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej

KOMUNIKATY i SPRAWOZDANIA

  • Zbigniew Paszek, Edmund J. Saunders: Sprawozdanie z X Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

Streszczenia