1/2014

Numer 1/2014

Spis treści:
Artykuły i materiały

 • Andrzej Chodyński: Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Remigiusz Lewandowski: Wiarygodność procesów identyfikacji i transakcji a system bezpieczeństwa państwa
 • Krzysztof Flak: Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. i jej implementacja do polskiego prawa krajowego
 • Tomasz Gacek: O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych
 • Janusz Liber: Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy – kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi
 • Andrzej Sęk: Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie
 • Zbigniew Grzywna: Siły Zbrojne dla pokoju i ich logistyka

Z kart historii

 • Jan Pilżys: Piechota polska w dwudziestoleciu międzywojennym 1918–1939. Wybrane problemy organizacji, uzbrojenia i szkolenia

Recenzje

  • Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski: Wojciech Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki
  • Jan Pilżys: Franciszek Puchała, Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945–1990. Obszary szpiegowskich działań
  • Alicja Wargacka: Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka, pod redakcją Mirosława Wróblewskiego


Komunikaty i sprawozdania

  • Marcin Lasoń: Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM

Pobierz cały numer (format pdf)