1/2015

Numer 1/2015

Spis treści:
ARTYKUŁY I MATERIAŁY

  • Andrzej Chodyński: Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność organizacji a bezpieczeństwo
  • Jan Czaja: Niektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Jarosław Rokicki: Zagrożenia i bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie teologii politycznej Reinholda Niebuhra
  • Łukasz Lizis: Bezzałogowe statki powietrzne jako główny środek zwalczania międzynarodowego terroryzmu – aspekty prawne

Z KART HISTORII

  • Mirosław Tokarz: Obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 maja, 11 listopada, Święta Morza w II Rzeczypospolitej w Zatorze

RECENZJE

  • Andrzej Furier: I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914–1918. Studia i materiały, pod red. Andrzeja Krzaka
  • Rafał Raczyński: System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, pod red. Moniki Trojanowskiej-Strzęboszewskiej

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

  • Marcin Lasoń: Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM
  • Marek Duda: Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 2059 Brzesko im. ppłk Andrzeja Hałacińskiego

Pobierz cały numer (format pdf)