1/2016

Numer 1/2016

Spis treści:

 • Beata Molo: Wstęp …..11

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Tomasz Młynarski: Energetyka jądrowa wobec globalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w XXI wieku …..17
 • Marcin Tarnawski: Wpływ kształtowania się cen na wybranych rynkach gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne …..31
 • Beata Molo: Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego Niemiec w kontekście unii energetycznej Unii Europejskiej …..47
 • Mariusz Ruszel: Polityczne i ekonomiczne znaczenie integracji energetycznej pomiędzy Norwegią a Niemcami …..67
 • Anna Paterek: Zrównoważony rozwój energetyczny w polityce współpracy rozwojowej Republiki Federalnej Niemiec …..79
 • Ryszard M. Czarny: Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii …..93
 • Magdalena Tomala: Energia odnawialna jako kluczowy element bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego i środowiskowego państw nordyckich …..105
 • Piotr Mickiewicz: Subregion bałtycki w założeniach polityki energetycznej Rzeczpospolitej Polskiej …..119
 • Małgorzata Kamola-Cieślik: Bezpieczeństwo energetyczne Polski a sytuacja ekonomiczna Kompanii Węglowej SA po 2014 roku …..133
 • Anna Piziak-Rapacz: Bezpieczeństwo energetyczne w polityce rządu koalicji PiS, LPR i Samoobrony (2005–2007) oraz rządu Beaty Szydło – analiza porównawcza …..149
 • Maciej Golarz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną …..161

Z KART HISTORII

 • Paweł Sękowski: Narodziny i pierwsze lata polityki imigracyjnej Francji (1945–1952) …..183

RECENZJE

 • Anna Wrońska: Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku …..201
 • Dominika Gawron: Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, red. Tadeusz Zbigniew Leszczyński …..205
 • Anna Diawoł-Sitko: Amr Yossef, Joseph R. Cerami, The Arab Spring and the Geopolitics of the Middle East. Emerging Security Threats and Revolutionary Change …..209
 • Paulina Stępniewska: „Nowa” Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, red. Jakub Wódka …..213

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

 • Anna Piziak-Rapacz: Zjazd Geopolityków Polskich, Kraków, 12 i 13 grudnia 2015 r. …..221

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..225

Pobierz cały numer (format pdf)