1/2017

Numer 1/2017

Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec
Spis treści:

 • Beata Molo: Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec. Wprowadzenie …..11

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Bogdan Koszel: „Kultura wstrzemięźliwości” czy aktywne współdziałanie? Dylematy polityki bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku …..17
 • Erhard Cziomer: Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec …..37
 • Tomasz Mrozowski: Globalna strategia Niemiec wobec państw/mocarstw wschodzących – aspekt bezpieczeństwa …..53
 • Joanna Ciesielska-Klikowska: Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy Berlina – o zaangażowaniu Niemiec w proces wzmacniania politycznej roli Europy …..67
 • Mieczysław Stolarczyk: Bezpieczeństwo Niemiec w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy …..83
 • Beata Molo: Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa Niemiec …..99
 • Anna Paterek: Wpływ kwestii bezpieczeństwa na rolę współpracy na rzecz rozwoju na przykładzie niemieckiego zaangażowania w przezwyciężanie kryzysu uchodźczego …..117
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus: Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych …..129
 • Aleksandra Kruk: Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych …..143
 • Kamila Schöll-Mazurek: Migracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczech …..157
 • Magdalena Tomala: Rola handlu międzynarodowego Polski z Niemcami w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego …..173

Z KART HISTORII

 • Anna Kargol: Zapiski masona. Relacja Kurta Reichla z rozmowy z Andrzejem Strugiem w 1932 roku, w świetle polskiej historiografii …..187
 • Paweł Sękowski: Akcja „wycofania”: Ewakuacja wybranych grup Polaków z polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w 1939 roku …..207

RECENZJE

 • Anna Bałamut: Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz …..231
 • Paulina Stępniewska: Artur Wejkszner, Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu? …..235
 • Dominika Gawron: Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, red. P. Grzebyk, E. Mikos-Skuzy …..239
 • Anna Wrońska: R. Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne …..243

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

 • Przemysław Furgacz: Sprawozdanie z konferencji „Territorial Defence and Its Role in Contemporary Security Systems” …..249

VARIA

 • Krzysztof Malinowski: Opinia publiczna w Niemczech wobec wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego …..255

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..265

Pobierz cały numer (format pdf)