2/2012

Spis treści

  • Michał Chorośnicki: Problemy energetyki atomowej w Unii Europejskiej
  • Łukasz Gacek: Soft power w polityce gospodarczej Chin wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej
  • Wiesław Szot: Bioterroryzm a bezpieczeństwo w dobie globalizacji
  • Ryszard Hać: Problemy funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego. Proponowany kierunek zmian
  • Mirosław Kwieciński: Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem
  • Janusz Liber: Zapobieganie stratom jako element zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora FMCG

Z kart historii

  • Janusz Wojtycza: Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego jako element koordynacji systemu bezpieczeństwa w II RP w latach 1927–1939

Recenzje

  • Marcin Lasoń: Marcin Ogdowski, Z Afganistanu.pl. Alfabet polskiej misji
  • Anna Ibek: Ch.R. Swanson, N.C. Chamelin, L. Territo, R.W. Taylor, Criminal Investigation