2/2013

Spis treści

  • Andrzej Chodyński, Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu – paradygmaty i tożsamość
  • Andrzej Sęk, Rola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej. Analiza problemu na przykładzie wybranych zdarzeń
  • Krystyna Cywa-Fetela, Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego
  • Mateusz Witański, Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych
  • Stanisław Woda, Homosexual Military Service in the U.S. Army as a Scene of Culture War

Z kart historii

  • Grzegorz Ciechanowski, Misje pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny

Recenzje

  • Piotr Chrobak: Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością. Studia i materiały

Sprawozdania

  • Artur Jasiński, Międzywydziałowa Konferencja Naukowa i Warsztaty Studenckie „Projektowanie Bezpiecznej Przestrzeni”

Streszczenia