2/2014

Spis treści
ARTYKUŁY I MATERIAŁY

  • Marcin Lasoń: Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Wojskach Specjalnych na początku 2014 roku
  • Marek Brylonek: Tendencje rozwoju zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej
  • Natalia Adamczyk: Znaczenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla bezpieczeństwa narodowego Polski
  • Ireneusz Kobus: Straż Leśna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Zbigniew Grzywna: Selected elements concerning the transformation and change of the armed forces of the Republic of Poland

Z KART HISTORII

  • Anna Kargol: „Pod egidą” prawa i patriotyzmu. Rzecz o zakonie faszystowskim w międzywojennej Polsce 1922–1924

RECENZJE

  • Natalia Adamczyk: Edmund Nowak, Rozrachunki z przeszłością. Śledztwa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku
  • Kazimierz Kraj: Andrzej Kowalski, Rosyjski sztylet. Działalność wywiadu nielegalnego

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

  • Natalia Adamczyk: Debata „Kryzys na Ukrainie – uwarunkowania i konsekwencje”. Sprawozdanie
  • Monika Ostrowska: Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe”

Streszczenia