2/2015

Numer 2/2015

Spis treści:
ARTYKUŁY I MATERIAŁY

  • Rafał Raczyński: Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – Przeczytaj
  • Wojciech Jędrzejewski, Michał Romańczuk: Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście strategii współpracy USA i ChRL z państwami regionu
  • Ewa Wolska-Liśkiewicz: Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów?
  • Ryszard Lelito: Podejście procesowe w naukach o bezpieczeństwie i obronności

Z KART HISTORII

  • Anna Kargol: Metafizyka i polityka. Andrzej Strug o charyzmie i micie Józefa Piłsudskiego

RECENZJE

  • Robert Borkowski: Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales, Profilowanie kryminalne przełożyła Anna Sawicka-Chrapkowicz, redakcja naukowa wydania polskiego Bogdan Lach
  • Janusz Ziarko: Współzarządzanie publiczne, redakcja Stanisław Mazur

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

  • Erhard Cziomer: Komunikat nr 1/2015 dotyczący prac związanych z uruchomieniem projektu badawczego nr 00285/2015/KJ współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) w Warszawie

Pobierz cały numer (format pdf)