2/2018

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2018

Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym

redakcja Robert Borkowski

Spis treści:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Z KART HISTORII

VARIA

RECENZJE

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

Informacje dla autorów …201

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2018

PDF: pobierz cały numer