3/2011

Spis treści

  • Tadeusz Biernat: Prawo Unii Europejskiej a kwestie bezpieczeństwa piłkarskich imprez masowych o charakterze międzynarodowym. Rola soft law na przykładzie Rezolucji Rady z dnia 3 czerwca 2010 roku
  • Małgorzata Andrzejczak-Świątek, Tomasz Mosio: Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym – europejskie standardy prawne
  • Justyna Jurczak: Symbolika występująca na polskich stadionach piłkarskich
  • Krzysztof Radwaniak: Z zagadnień charakterystyki i zwalczania chuligaństwa oraz przestępczości stadionowej z uwzględnieniem wykorzystania metody białego wywiadu
  • Jarosław Struniawski: Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie UEFA Euro 2012
  • Anna Świerczewska-Gąsiorowska: Instytucja spottersa

Z KART HISTORII

  • Margareta Jakubowska: Instrukcje o pracy operacyjnej w latach 1945–1989
  • Kazimierz Kraj: Terroryzm w Rosji i ZSRR: Terror w myśli politycznej Włodzimierza Lenina

RECENZJE

  • Kazimierz Kraj: Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, pod redakcją naukową K. Liedla, P. Piaseckiej, T.R. Aleksandrowicza
  • Beata Molo: Marcel Viëtor, Energiesicherheit für Europa. Kernenergie und Erdgas als Brückentechnologien