3/2012

Spis treści

  • Łukasz Sendek: Strategia Unii Europejskiej wobec regionu Morza Śródziemnego w kontekście walki z terroryzmem
  • Jerzy Dereń: Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO
  • Kazimierz Kraj: Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa w XXI wieku
  • Mariusz Kusion: Boko Haram – od lokalnej sekty do międzynarodowej organizacji terrorystycznej?
  • Mateusz Kolaszyński: Kontrola zewnątrzadministracyjna nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych
  • Marta Woźniak, Bernard Maj: Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009–2010

Z KART HISTORII

  • Dariusz Wybranowski: Proces redukcji i kres istnienia Armii Republiki Serbskiej w Bośni (1995–2006)

RECENZJE

  • Andrzej Chodyński: Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, pod redakcją Jadwigi Stawnickiej, Bernarda Wiśniewskiego i Roberta Sochy
  • Diana Wolańska: Jerzy Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?