3/2013

Spis treści

  • Mariusz Parlicki, Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich
  • Ziarko Janusz, Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badania bezpieczeństwa pracy
  • Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu
  • Krzysztof Dymura, Jarosław Woroń, Andrzej Skowroński, Leki a prowadzenie pojazdów
  • Edit Elekes, Leadership, the Moving Spirit. The Theory of Management in Policing

Z kart historii

  • Jerzy Kordas, Janusz Fałowski, Ostatnia przeszkoda w drodze Polski do NATO. Sprawa Józefa Oleksego i innych polityków lewicy

Recenzje

  • Anna Piziak-Rapacz: Pach-Gurgul, Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Difin, Warszawa 2012

Sprawozdania

  • Beata Molo: Sprawozdanie z sekcji Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej KAAFM „Bezpieczeństwo Europejskie-Bezpieczeństwo w Europie-Bezpieczeństwo Obronności RP”

Streszczenia