3/2014

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

  • Kazimierz Kraj: Operacja Krym Anno Domini 2014
  • Maciej Milczanowski: Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (2013–2014)
  • Ewa Wolska-Liśkiewicz: Czeczeński ślad na Ukrainie
  • Anna Piziak-Rapacz: Bezpieczeństwo energetyczne Rumunii
  • Adam Jabłoński, Marek Jabłoński: Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty
  • Izabela Kapera, Jacek Kapera: Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim

Z KART HISTORII

  • Andrzej Aksamitowski: Historyczne, geograficzne i fortyfikacyjne uwarunkowania obszaru Cyrenajki. Charakterystyka i rola twierdzy Tobruk 1940–1941

RECENZJE

  • Andrzej Chodyński: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej, pod redakcją naukową Mariana Żubera

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

  • Natalia Adamczyk: Debata „Strategia obronna Polski po aneksji Krymu przez Rosję”. Sprawozdanie
  • Iwona Pieróg, Łukasz Bednarz: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”

Streszczenia