3/2015

Numer 3/2015

Spis treści:
ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Piotr Budzyń: Ochrona informacji niejawnych w świetle krajowych aktów prawnych
 • Angelika Gajek: Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi
 • Łukasz Lizis: Military commissions w walce z terroryzmem międzynarodowym – aspekty prawne
 • Ireneusz Maj: Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane
 • Magdalena Prorok: Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne
 • Łukasz Wacławik: Znaczenie wywiadowni gospodarczych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego – zarys problemu
 • Paweł Ochmann, Jakub Wojas: Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny – uwagi w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy

Z KART HISTORII

 • Sergii Pakhomenko: Czynnik tożsamościowy w kontekście kryzysu na Ukrainie (na przykładzie Donbasu)

RECENZJE

 • Małgorzata Czermińska: Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, redaktor naukowy Konrad Raczkowski
 • Natalia Adamczyk: Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, edited by Artur Gruszczak

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

 • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Policyjne siły specjalne w Polsce”

Pobierz cały numer (format pdf)