3/2016

Numer 3/2016

Spis treści:

 • Marcin Lasoń: Wstęp …..11
 • Wywiad z Szefem Sztabu Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych płk. Marcinem Szymańskim …..13

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Hubert Królikowski: Siły operacji specjalnych (Wojska Specjalne) w konfliktach hybrydowych …..19
 • Robert Borkowski: Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne) …..39
 • Piotr Orłowski: Wpływ deklaracji politycznej o specjalizacji RP w wojskach specjalnych w NATO na rozwój tego rodzaju wojsk …..51
 • Janusz Kręcikij: Organizacja dowodzenia Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – od normalności do nieudanych eksperymentów …..63
 • Krzysztof Plażuk: Przygotowania, przebieg i wnioski z pełnienia dyżuru przez Komponent Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO …..81
 • Wiesław Goździewicz: Proces przygotowań dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych do pełnienia dyżuru w Siłach Odpowiedzi NATO – perspektywa Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO …..95
 • Piotr Mickiewicz: Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP …..111
 • Marcin Lasoń: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku w świetle analizy porównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP …..123
 • Karolina Kuśmirek: Stosunek Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej wobec polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku …..139

Z KART HISTORII

 • Sławomir Sadowski: Powstanie, zasady działania i szkolenia jednostek specjalnych w Ludowym Wojsku Polskim …..155
 • Agnieszka Polończyk: Cichociemni – dzieje elity polskiej dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. „Kryształ” …..173

RECENZJE

 • Iwona Pieróg: Przemysław Wywiał, Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski …..191
 • Kazimierz Kraj: D. Tymczuk, J. Karin, K. Maszowiec, W. Gusarow, Wtorżenije w Ukrainu: Chronika rossijskoj agriesii …..197
 • Maciej Saskowski: Grzegorz Kaliciak, Afganistan – odpowiedzieć ogniem. Prawdziwa historia działań 17 brygady …..201

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

 • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów i Młodych Pracowników Naukowych „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”, WSB, Poznań, 10 czerwca 2016 r. …..207
 • Wojciech Koźmic: Sprawozdanie z wyjazdu do Donieckiej Republiki Ludowej, maj 2016 …..211
 • Klaudia Lewandowska: Służba po służbie – czyli działalność Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM …..217

VARIA

 • Wojciech Koźmic: Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy …..225

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..235

Pobierz cały numer (format pdf)