3/2017

Numer 3/2017

Spis treści:

 • Marcin Lasoń, Maciej Klisz: Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku. Wprowadzenie …..17
 • Wywiad z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, generałem brygady Wiesławem Kukułą …..21

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Artur Michalak: Cele, zadania, struktura i funkcje wojsk obrony terytorialnej w XXI wieku …..27
 • Tomasz Kośmider, Krzysztof Gąsiorek: Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej …..37
 • Marcin Stachowski: Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny) …..51
 • Maciej Klisz: Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa …..63
 • Remigiusz Żuchowski: Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach antydezinformacyjnych …..79
 • Tadeusz Nastarowicz: Proces tworzenia brygady Obrony Terytorialnej RP. Studium przypadku …..99
 • Zenon Mendrala: Rola szkolenia wojskowego członków organizacji proobronnych, studentów i uczniów w tworzeniu oraz funkcjonowaniu wojsk obrony terytorialnej …..115
 • Ilona Wróbel: Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną w zwalczaniu klęsk żywiołowych …..131
 • Aleksandra Gruszczyk, Jarosław Rokicki: Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna …..151
 • Robert Borkowski: Kanadyjscy Rangersi jako formacja obrony terytorialnej …..169
 • Tomasz Młynarski, Damien Thiriet, Krzysztof Soloch: Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji …..183
 • Karina Paulina Marczuk: Ewolucja Armii Karabinierów (L’Arma dei Carabinieri) we Włoszech …..197
 • Joanna Grzela: Obrona terytorialna w państwach nordyckich …..207
 • Tobiasz Małysa: Wojska obrony terytorialnej w państwach bałtyckich …..225
 • Karolina Kuśmirek: Wojska Obrony Terytorialnej Szwajcarii – wybrane aspekty …..237
 • Kazimierz Kraj: System obrony terytorialnej w Rosji …..247
 • Łukasz Jureńczyk: Kontrowersje wokół Afgańskiej Policji Lokalnej – zmilitaryzowanej formacji ochotniczej o funkcji obronnej …..261
 • Damian Jarnicki: Komponent obrony terytorialnej (powszechnej) w potencjałach militarnych innych państw. Ujęcie ilościowo-organizacyjne …..273

Z KART HISTORII

 • Ewa Maj: Obrona terytorialna i wojska obrony terytorialnej w myśli politycznej Polski współczesnej …..297
 • Wojciech Sokół: Wojska obrony terytorialnej w historii Polski (wybrane problemy) …..317
 • Juliusz S. Tym: Wielkopolskie bataliony Obrony Narodowej w systemie osłony strategicznej w 1939 roku …..331

RECENZJE

 • Kazimierz Kraj: M. Berliński, R. Zulczyk, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej …..353
 • Maciej Saskowski: Henry Kissinger, O Chinach …..359
 • Iwona Pieróg: Danuta Gibas-Krzak, Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów …..363
 • Piotr Gawor: Iwona Kaliszewska, Za Putina i za szarijat. Dagestańscy muzułmanie o Rosji i państwie islamskim …..367

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

 • Adam Sokołowski: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityczne i prawne aspekty konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku” …..373
 • Kazimierz Kraj: Konferencja „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i perspektywy” …..377

VARIA

 • Michał Strzelecki: „Uprzejmi ludzie” czy „zielone ludziki”? Siły Operacji Specjalnych Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej …..383
 • Norbert Wilczyński: Współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej z instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego …..415

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..425

Pobierz cały numer (format pdf)