3-4/2008

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 3-4/2008

Spis treści:

 • Janusz Ziarko: W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie
 • Tomasz R. Aleksandrowicz: Współczesne zagrożenia terrorystyczne: prawa człowieka między wolnością a bezpieczeństwem
 • Andrzej Aksamitowski: Fortyfikacje i linie bezpieczeństwa wzniesione przez Izrael po 1967 roku
 • Edit Elekes: With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Non-profit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police
 • Grzegorz Ciechanowski: Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei. Geneza, założenia i działalność
 • Kazimierz Kraj: Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka
 • Mirosława Skawińska: Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego
 • Mirosław Wróblewski: Bezpieczeństwo międzynarodowe a prawa człowieka
 • Margareta Jakubowska: Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia
 • Łukasz Modzelewski: Narkobiznes kokainowy i heroinowy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001–2007
 • Grzegorz Ciechanowski, Piotr Krawczuk: Geneza Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód
 • Andrzej Sęk: Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych
 • Robert Śnitko: Bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne w procesie regionalnej integracji Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN
 • Andrzej Żebrowski: Walka informacyjna – przedsiębiorstwo – globalizacja
 • Wiesław Szot: Układy, porozumienia i reżimy w kształtowaniu światowego procesu rozbrojenia dla potrzeb bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Adam Kwiatkowski: Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju
 • Danuta Gibas-Krzak: Jugosłowiańska koncepcja federacji bałkańskiej jako paradygmat systemu bezpieczeństwa na Bałkanach (1943-1948)

Z KART HISTORII

 • Grzegorz Płachciak: Dyplomacja wojskowa II Rzeczypospolitej w okresie kształtowania się państwa polskiego w latach 1919–1921
 • Andrzej Krzak: Attachat wojskowy w Belgradzie w dwudziestoleciu międzywojennym

RECENZJE

 • Beata Molo: Harald Welzer, Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, S. Fischer Verlag, Frankfurter am Main 2008, ss. 330
 • Danuta Gibas-Krzak: Krzysztof Krysieniel, System polityczny Republiki Chorwacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Chorzów 2007, s. 218
 • Kazimierz Kraj: Walerij Żurawiel, Kronika terroryzmu i antyterroryzmu, Moskwa 2007 (В.П. Журавель, Хронограф терроризма и антитеррора)

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

 • Artur Budzowski: Konferencja naukowa „Doświadczenia Ekologicznej Odpowiedzialności Biznesu”
 • Michał Skorecki: XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 3-4/2008

PDF: pobierz streszczenia