3-4/2009

Spis treści

 • Jan Czaja: W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku
 • Michał Jaworski: Ewolucja ugrupowań terrorystycznych
 • Kazimierz Kraj: Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji
 • Grzegorz Ciechanowski: Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ – zamknięty rozdział
 • Jerzy Stańczyk: Konceptualizacja kategorii bezpieczeństwa w perspektywie wzrostu znaczenia tożsamości kulturowych
 • Andrzej Żebrowski, Magdalena Mielus: Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i wiedzy w organizacji
 • Jarosław Plichta: Czynniki wpływające na zaufanie w transakcjach wymiennych w świetle teorii kosztów transakcyjnych
 • Andrzej Urban: Metody rozwiązywania problemów kryminalnych
 • Piotr Kosmaty: E-podsłuch. Zarys problematyki

Z kart historii

 • Andrzej Pepłoński: Działania dyplomacji i wywiadu na rzecz sojuszy politycznych i wojskowych II Rzeczypospolitej (1918–1926)
 • Dominik Służałek: Nowogródzka Brygada Kawalerii w ramach Armii Modlin od 1 do 11 września 1939 roku
 • Віктор М. Докашенко: Кадри профспілок України в контексті ідеї примусової ротації другої половини 50-х початку – 60-
  х років ХХ століття

Recenzje

 • Małgorzata Śliż: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, pod redakcją Erharda Cziomera
 • Marian Banach: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, pod redakcją Stanisława Parzymiesa
 • Kazimierz Kraj: Zbigniew Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL

Streszczenia