3-4/2010

Spis treści

 • Beata Molo: Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego – wybrane problemy
 • Tomasz Młynarski: Regionalne i globalne implikacje chińsko-amerykańskiej rywalizacji energetycznej w Zatoce Perskiej
 • Magdalena Cyganik: Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI wieku
 • Krzysztof Danielewicz: Operacja „Moshtarak”. Pierwszy praktyczny test nowej strategii COIN w Afganistanie
 • Ewa Zalewska-Śmigasiewicz: Udział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afryce
 • Monika Suchojad, Aneta Biernat-Guzdkiewicz: Trening etyczny Policji polskiej
 • Michał Banszel, Robert Brańka, Natalia Gaura, Anna Ibek, Jerzy Konieczny, Gabriela Księska, Olga Kuziorowicz, Agata Latos, Ewelina Matyjasik, Olgierd Wargowski, Michał Widacki: Postawy młodzieży wobec czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • Andrzej Sęk, Henryk Tokarski: Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie
 • Janusz Ziarko: Publiczno-prywatne partnerstwo w prywatyzowaniu zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy
 • Małgorzata Czermińska: System preferencji celnych Unii Europejskiej i zasady jego funkcjonowania

Z KART HISTORII

 • Andrzej Aksamitowski: Spór o przebieg linii demarkacyjnej między III Rzeszą a ZSRR w 1939 roku
 • Piotr Skałuba: Starania o utworzenie formacji zbrojnej w Turcji pod dowództwem generała Józefa Wysockiego w latach 1853–1855

Recenzje

 • Beata Molo: Kriege um Ressourcen. Herausforderungen für das 21. Jahrhundert, pod redakcją R. Brauna, T. Helda, F. Brickweddego, E. Neugebohrna, O. Von Uexkülla
 • Justyna Ożóg: Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka
 • Andrzej Furier: Serhij Seheda, Het’manśki mohyły
 • Kazimierz Kraj: W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tohoven, Terroryzm

Komunikaty i sprawozdania

 • Adam Czarniawski: Sprawozdanie z wizyty żołnierzy i pokazu uzbrojenia 12. Brygady Zmechanizowanej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (17 grudnia 2010 roku)

Streszczenia