4/2011

Spis treści

 • Ireneusz Kobus, Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję
 • Dorota Mocarska, Agnieszka Sadło-Nowak, Zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek reakcji na chuligaństwo stadionowe
 • Marek Zawartka, Bezpieczeństwo sportowych imprez masowych w działaniach policji
 • Adam Strzelec, Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową
 • Artur Jasiński, Współczesne miasta jako cele międzynarodowego terroryzmu
 • Zsuzsanna Olvasztóné Balogh, József Bognár, Judit Herpainé Lakó, Judit Kopkáné Plachy, Magdolna Vécseyné Kovách: Issues of Senile Physical Activity and Safety
 • Jadwiga Mazur: Komunikacja ze społeczeństwem w obszarze bezpieczeństwa publicznego

Z KART HISTORII

 • Janusz Wojtycza: Przysposobienie wojskowe jako element systemu bezpieczeństwa II RP (1920–1926)

RECENZJE

 • Kazimierz Kraj: Witalij Pawłow, Tajnoje fiziczeskoje proniknowienije na inostrannyje obiekty, wniedrienije, podstawy, pierewierbowka
 • Monika Ostrowska: Janusz Kręcikij, Podejmowanie decyzji w działaniach sieciocentrycznych
 • Beata Molo: Caroline Mükusch, Vernetzte Energiesicherheit

KOMUNIKATY i SPRAWOZDANIA

 • Kamil Borkowski: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Wydziału Bezpieczeństwa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego