4/2012

Spis treści

  • Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz: Tryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Artur Budzowski: Zarządzanie bezpieczeństwem produktów kosmetycznych w świetle nowych przepisów unijnych
  • Piotr Raźniak: Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce
  • Małgorzata Czermińska: Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE
  • Waldemar Kozaczyński: Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowieka
  • Tadeusz Rotter: Służba zawodowa kobiet w Wojsku Polskim (problemy psychologiczne)
  • Magdolna Láczay: Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection

Z KART HISTORII

  • Jerzy Stańczyk: System bezpieczeństwa Ligi Narodów w perspektywie teoretycznej nauk o bezpieczeństwie

RECENZJE

  • Agnieszka Domin-Kuźma: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka