4/2015

Numer 4/2015

Spis treści:

 • Mirosław Kwieciński: Wstęp …..11

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Jerzy Konieczny: Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo biznesu. Studium metodologiczne …..15
 • Ryszard Bełdzikowski: Przestępczość w zakresie podatku VAT i oszustwa finansowe zagrożeniem dla systemu bezpieczeństwa państwa polskiego …..25
 • Mirosław Kwieciński: Potencjał wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw polskiego sektora MSP. Próba oceny …..41
 • Krzysztof Passella, Mirosław Kwieciński: Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie – od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem …..51
 • Stefan Poździoch: Prawo do bezpiecznych warunków pracy. Teoria a praktyka działania …..67
 • Magdalena Prorok: Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część II: praktyczny wymiar procesu decyzyjnego …..83
 • Jarosław Szemliński: Znaczenie białego wywiadu w zachowaniu płynności finansowej w polskich przedsiębiorstwach sektora MSP – zarys problemu …..93

Z KART HISTORII

 • Bogumił Stęplewski: Tadeusz Kościuszko – dowódca czy inżynier? …..105

RECENZJE

 • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk …..121
 • Robert Borkowski: Tomasz Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej …..127

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

 • Marcin Lasoń: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Stosunków Międzynarodowych KAAFM …..135
 • Mirosław Kwieciński: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo militarne Polski (1918–1945)” …..139

Streszczenia …..143
Informacje dla Autorów …..157
Lista recenzentów za rok 2015 …..163

Pobierz cały numer (format pdf)