4/2016

Numer 4/2016

Spis treści:

 • Andrzej Chodyński, Wstęp. Zarządzanie a bezpieczeństwo – podejścia, koncepcje i metody zarządzania …..11

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Janusz Ziarko: Organizacyjna wiedza o psychospołecznych zagrożeniach bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu ryzykiem zawodowym …..19
 • Andrzej Chodyński: Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego …..41
 • Anna Bałamut: Wpływ prosumenta na zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w Polsce …..57
 • Wojciech Huszlak: Metody i praktyki zarządzania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego w przedsiębiorstwach …..73
 • Marta Woźniak–Zapór: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji na platformie e-learningowej …..87
 • Marek R. Kalaman: Zawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej …..99
 • Mariusz Pecio: Przeciwdziałanie przestępczości na rynku ubezpieczeń ogniowych …..119
 • Małgorzata Orłowska: Wykluczenie cyfrowe a bezpieczeństwo współczesnych Polaków – wybrane problemy. Perspektywa pedagoga społecznego …..129

Z KART HISTORII

 • Piotr Uhma: Misja OBWE w Skopje – świadek, czy uczestnik trudnej transformacji? …..147

RECENZJE

 • Andrzej Chodyński: Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności. Bezpieczeństwo – gospodarka – ochrona środowiska. Polityka – technologia – zarządzanie, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski …..159

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

 • Mirosław Kwieciński: Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe „Bezpieczeństwo i obronność państw” …..169
 • Izabela Kapera: Kongres Turystyki Polskiej – relacja i głos w dyskusji …..171

VARIA

 • Danuta Waniek: Aktywność społeczna krakowskich postępowych środowisk kobiecych z przełomu XIX i XX stulecia …..179

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..189
Lista recenzentów za rok 2016 …..195

Pobierz cały numer (format pdf)