2-2016

Numer 2/2016

Spis treści:

  • Robert Borkowski: Wstęp …..11
  • Terroryzm w Europie i Polsce 2015–2016. Kalendarium …..13

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

  • Andrzej Mroczek, Eliza Głąbkowska: Akty terroru w Polsce z udziałem „samotnego wilka” …..17
  • Robert Borkowski: Obraz Agrobombera w opinii studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego …..35
  • Łukasz Lizis: Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej …..49

Z KART HISTORII

  • Jarosław Tomasiewicz: Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa polskiej prawicy 1918–1933 …..67
  • Lucyna Kulińska: Terroryzm w II RP – Ukraińska Wojskowa Organizacja i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów …..87

RECENZJE

  • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI wieku, tom 1, red. Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak …..111

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

  • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Konferencja naukowa „Siły zbrojne w walce z terroryzmem” …..117
  • Małgorzata Kudzin-Borkowska: Komunikat z prac Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego …..121
  • Andrzej Mroczek: Komunikat z badań Centrum Badań nad Terroryzmem …..123

INFORMACJE DLA AUTORÓW …..125

Pobierz cały numer (format pdf)