1-2019

Numer 1/2019

Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku

Spis treści:

 • Beata Molo, Aleksandra Kruk: Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku. Wprowadzenie

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Bogdan Koszel: The Influence of the Conflict in Ukraine (2014-2018) on Germany’s Relations with Russia
 • Jadwiga Kiwerska: Germany and the crisis in transatlantic relations
 • Krzysztof Malinowski: Germany’s stance on the termination of the INF Treaty by the US
 • Joanna Dobosz-Dobrowolska: Multilateralism as Germany’s response to changes in the international order in the 21st century
 • Aleksandra Kruk: Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (III 2018-III 2019)
 • Tomasz Mrozowski: Strategiczni partnerzy czy systemowi konkurenci? Ewolucja polityki Niemiec wobec Chin
 • Joanna Cielsielska-Klikowska: Niemiecka Chinapolitik w dobie Inicjatywy Pasa i Szlaku
 • Agnieszka Bielawska: Niemiecka chadecja wobec integracji Turcji z Unią Europejską w kontekście kryzysu imigracyjnego
 • Beata Molo: Climate protection and German energy security in the second decade of the 21st century
 • Piotr Kubiak: Kwestie bezpieczeństwa i obrony w programach wyborczych niemieckich partii politycznych w 2019 r.
 • Joanna Trajman: Annegret Kramp-Karrenbauer – przyszła kanclerz RFN?

Z KART HISTORII

 • Małgorzata Świder: Polskie inicjatywy rozbrojeniowe z lat 80. XX w. Grupa robocza PZPR-SPD i plan Jaruzelskiego
 • Kamil Szołdra: Prasa endecka wobec przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera a kwestia bezpieczeństwa w Europie (styczeń-lipiec 1933)

RECENZJE

 • Paulina Stępniewska: Jarosław Jarząbek, Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
 • Dominika Gawron: Krzysztof Tlałka, Somalia: upadek i odbudowa

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

 • Dominik Marcinkowski: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Gedenktage im Schatten des Populismus”, Landau/Pfalz, 29.11.-01.12.2018 r.

VARIA

 • Danuta Gibas-Krzak: Interwencja NATO w Jugosławii w 1999 roku. W dwudziestą rocznicę ataku – przyczyny i konsekwencje