1-2019

Numer 1/2019

Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku

Spis treści:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Z KART HISTORII

  • Małgorzata Świder: Polskie inicjatywy rozbrojeniowe z lat 80. XX w. Grupa robocza PZPR-SPD i plan Jaruzelskiego
  • Kamil Szołdra: Prasa endecka wobec przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera a kwestia bezpieczeństwa w Europie (styczeń-lipiec 1933)

VARIA

  • Danuta Gibas-Krzak: Interwencja NATO w Jugosławii w 1999 roku. W dwudziestą rocznicę ataku – przyczyny i konsekwencje

RECENZJE

  • Paulina Stępniewska: Jarosław Jarząbek, Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
  • Dominika Gawron: Krzysztof Tlałka, Somalia: upadek i odbudowa

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

  • Dominik Marcinkowski: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Gedenktage im Schatten des Populismus”, Landau/Pfalz, 29.11.-01.12.2018 r.