2-2019

Numer 2/2019

Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce
pod red. Roberta Borkowskiego

Spis treści:

 • Robert Borkowski: Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce. Wprowadzenie

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Elżbieta Sideris: Determinanty bezpieczeństwa w sporcie
 • Robert Borkowski: Czynniki ryzyka i bezpieczeństwa w uprawianiu narciarstwa
 • Adam Marasek, Andrzej Marasek: Analiza wypadków narciarskich i snowboardowych na Kotelnicy Białczańskiej w sezonie zimowym 2017/2018
 • Tomasz Puczyłowski: Turystyka jaskiniowa – nowe wyzwanie dla ratownictwa górskiego
 • Adrian Siadkowski: Zagrożenia terrorystyczne a turystyka w państwach Maghrebu (studia przypadków)
 • Maciej Saskowski: Wielkie imprezy sportowe a nowe technologie:rzecz o cyberzagrożeniach
 • Robert Borkowski: Turystyka na Półwyspie Helskim w XXI wieku. Analiza zagrożeń
 • Iwona Cybula: Bezpieczeństwo żywieniowe dzieci podczas wycieczek szkolnych (na podstawie analizy stron internetowych wybranych szkół podstawowych)

Z KART HISTORII

 • Leon Rak: Life and activity of Tadeusz Wowkonowicz 1912-2005 – contribution to the history of Polish skiing

VARIA

 • Katarzyna Taran: Strzelcy historyczni – zasady sztuki i współczesny profesjonalizm strzelecki

RECENZJE

 • Mirosław Tokarz: Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal (red.),Socjologia sportu
 • Robert Borkowski: Krzysztof Ernst, Fizyka sportu
 • Robert Borkowski: Michał Jagiełło, Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach
 • Robert Borkowski: Krzysztof Biskup, Robert Klonowski, Słownik ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA

 • Leon Rak: Komunikat z prac Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
 • Mirosław Tokarz: Komunikat z prac Muzeum Rowerów w Radomiu
 • Paweł Szcześniewski: Komunikat z prac SWFiS oraz KU AZS KAAFM