4/2018

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 4/2018 Kultura bezpieczeństwa – uwarunkowania społeczne i organizacyjne redakcja Andrzej Chodyński Spis treści: Andrzej Chodyński: Kultura bezpieczeństwa – uwarunkowania społeczne …

Cały numer4/2018

3/2018

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 3/2018 Stabilizacja i odbudowa obszarów pokonfliktowych w XXI wieku redakcja Marcin Lasoń Spis treści: Marcin Lasoń: Stabilizacja i odbudowa obszarów …

Cały numer3/2018

specjalny 2008

Spis treści Jerzy Konieczny: Przedmowa Michał Otrębski: Apolityczność policji Andrzej Hańderek, Anna Ibek: Etyka policyjna w państwach europejskich Michał Skorecki: Etyczne podstawy działania biegłych sądowych …

Cały numerspecjalny 2008

3-4/2008

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 3-4/2008 Spis treści: Janusz Ziarko: W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie Tomasz R. Aleksandrowicz: Współczesne zagrożenia terrorystyczne: prawa człowieka między …

Cały numer3-4/2008

1-2/2008

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1-2/2008 Spis treści: Janusz Ziarko: Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie Jarosław Piątek: Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii …

Cały numer1-2/2008

3-4/2009

Spis treści Jan Czaja: W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku Michał Jaworski: Ewolucja ugrupowań terrorystycznych Kazimierz Kraj: Narodowy …

Cały numer3-4/2009

1-2/2009

Spis treści Agata Tyburska: Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – wybrane aspekty w kontekście bezpieczeństwa europejskiego Beata Molo: Niemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów …

Cały numer1-2/2009

3-4/2010

Spis treści Beata Molo: Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego – wybrane problemy Tomasz Młynarski: Regionalne i globalne implikacje chińsko-amerykańskiej rywalizacji energetycznej w …

Cały numer3-4/2010

1-2/2010

Spis treści Stanisław Lipski, Ryszard Leszczyński: Kryzys – zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych Włodzimierz Fehler: Bezpieczeństwo …

Cały numer1-2/2010

4/2011

Spis treści Ireneusz Kobus, Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję Dorota Mocarska, Agnieszka Sadło-Nowak, Zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek reakcji …

Cały numer4/2011