BTiP 2019, nr 1

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1/2019

Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku

Germany towards security problems and international cooperation in the 21st century

redakcja / edited by Beata Molo, Aleksandra Kruk


Spis treści | Contents | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Germany and the Crisis in Transatlantic Relations

Niemcy i kryzys w relacjach transatlantyckich
Deutschland und die Krise in den transatlantischen Beziehungen
Германия и кризис в трансатлантических отношениях

Jadwiga Kiwerska | Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID 0000-0002-4022-0775

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2019, s. 45-60
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-1-003
PDF: English

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

VARIA | ВАРИА

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Jarosław Jarząbek, Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Paulina Stępniewska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-2878-7370

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2019, s. 321-324
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-1-016
PDF: Polski

Krzysztof Tlałka, Somalia. Upadek i odbudowa

Dominika Gawron | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3769-0370

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2019, s. 325-327
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-1-017
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ


Informacje dla Autorów | Information for Authors | Informationen für Autoren | Информация для Авторов

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2019, s. 335
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 1

PDF: pobierz cały numer