BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 2

Abstract: After the re-unification of Germany, the governments of the Republic were pushing for the policy of strategic partnership with Russia, especially in the area of economy. It was only A. Merkel’s government who started paying more attention to the violation of human rights in Russia and to paralysing the opposition. The Russian aggression against Ukraine shook the foundations of the German-Russian cooperation. From the middle of 2014, Germany carried out a two-track policy of sanctions to the Russian Federation and looking for a dialogue on international issues with Moscow. Currently, Germany is trying to ‘Europeanisate’ more its policy towards Russia. Germany and the EU still need Russia as a strategic partner in settling the problems of the Middle East and fighting against international terrorism.
Key words: Germany, Russia, the conflict in Ukraine 2014–2018
Streszczenie: Po zjednoczeniu Niemiec, rządy Republiki Federalnej forsowały politykę strategicznego partnerstwa z Rosją, szczególnie w obszarze gospodarki. Dopiero rząd A. Merkel w większym stopniu zaczął zwracać uwagę na łamanie praw człowieka w Rosji i sparaliżowanie opozycji. Agresja Rosji na Ukrainę zachwiała podstawami współpracy niemiecko-rosyjskiej. Od połowy 2014 r. Niemcy prowadziły politykę dwutorowości: sankcji wobec FR i szukania dialogu z Moskwą w kwestiach międzynarodowych. Niemcy obecnie w większym stopniu próbują „europeizować” swoją politykę wobec Federacji Rosyjskiej. Niemcom i UE Rosja jest nadal potrzebna jako strategiczny partner w rozwiązywaniu problemów Bliskiego Wschodu i walki z międzynarodowym terroryzmem.
Słowa kluczowe: Niemcy, Rosja, konflikt na Ukrainie 2014–2018