BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 3

Germany and the Crisis in Transatlantic Relations

Niemcy i kryzys w relacjach transatlantyckich
Deutschland und die Krise in den transatlantischen Beziehungen
Германия и кризис в трансатлантических отношениях

Jadwiga Kiwerska | Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID 0000-0002-4022-0775

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2019, s. 45-60
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-1-003
PDF: English

Abstract: Donald Trump’s presidency proved to be a great challenge for the transatlantic community. One of the factors of the breakdown in American-European relations was the change of US strategy towards Europe, resulting from Trump’s approach to international relations, in which the narrowly understood American interest counts the most. In this new situation, Germany has lost the position of a close and valuable partner of the USA, and has become a dangerous economic and commercial competitor, or a financial burden in terms of security. Germany’s tactics in the face of increasing tension in mutual relations and the crisis in transatlantic relations consisted of either attempting to settle the dispute or shifting the burden of negotiations with the US on the European Union forum, and finally assertiveness towards some of Trump’s demands. Germany also returned to the concept of building Europe’s strategic autonomy and taking over the role of a global player by the EU, which does not change the fact that European security capabilities will be insufficient and ineffective for a long time without American support.
Key words: Germany, USA, transatlantic relations, Angela Merkel, Donald Trump
Streszczenie: Prezydentura Donalda Trumpa okazała się wielkim wyzwaniem dla wspólnoty transatlantyckiej. Jednym z czynników załamania w relacjach amerykańsko-europejskich była zmiana strategii USA wobec Europy, wynikająca z podejścia Trumpa do stosunków na arenie międzynarodowej, w którym liczy się przede wszystkim wąsko pojmowany interes amerykański. W tej nowej sytuacji Niemcy straciły pozycję bliskiego i cennego partnera USA, a stały się groźnym konkurentem gospodarczym i handlowym, finansowym obciążeniem w zakresie bezpieczeństwa. Taktyka Niemiec wobec narastającego napięcia we wzajemnych stosunkach oraz kryzysu w relacjach transatlantyckich polegała na albo na próbie łagodzenia sporu, albo przerzucaniu ciężaru negocjacji z USA na forum Unii Europejskiej, wreszcie asertywności wobec niektórych żądań administracji Trumpa. Powrócono też w Niemczech do koncepcji budowy autonomii strategicznej Europy i przejęcia przez UE roli globalnego gracza, co nie zmienia faktu, że długo jeszcze europejskie możliwości w zakresie bezpieczeństwa – bez amerykańskiego wsparcia – będą niewystarczające i nieskuteczne.
Słowa kluczowe: RFN, USA, stosunki transatlantyckie, Angela Merkel, Donald Trump