BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 4

Abstract: This paper aims to discuss Germany’s stance on the decision taken by US President Donald Trump on 1 February 2019 to withdraw from the INF Treaty, given Russia’s non-compliance with its provisions. It looks at the numerous consequences that may result for the German security policy. Given its geostrategic position at the heart of Europe, the political role of Germany – the cornerstone of the transatlantic system and military potential – makes the country an important player in the dispute with Russia regarding the restoration of the balance in medium-range nuclear weapons in Europe. The Merkel government believes that the initiative to overcome the crisis lies with Russia. Germany will undertake diplomatic attempts to restore dialogue with Russia and at the same time persuade the US to seek agreement on the renegotiation of the treaty. The Merkel government intends to include the issue of medium-range missiles in talks on a wider disarmament agreement with the US and Russia, but also China. Approval for deployment of American missiles is limited in the German political class and remains the subject of in-ternal disputes, which may eventually weaken NATO.
Key words: INF Treaty, German security policy, German political parties
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Niemiec na decyzję prezydenta Donalda Trumpa z 1 lutego 2019 r. o wycofaniu się przez Stany Zjednoczone z traktatu INF w związku z jego naruszaniem przez Rosję. Chodzi o rozpatrzenie, jakie konsekwencje mogą wyniknąć dla niemieckiej polityki bezpieczeństwa. Niemcy ze względu na położenie geostrategiczne w środku Europy, swoją polityczną rolę jako zwornika układu transatlantyckiego oraz potencjał wojskowy są ważnym uczestnikiem sporu z Rosją dotyczącego przywrócenia równowagi w zakresie broni nuklearnej średniego zasięgu w Europie. Rząd Merkel uważa, że inicjatywa na rzecz zażegnania kryzysu leży po stronie Rosji. Niemcy będą podejmować dyplomatyczne próby przywrócenia dialogu z Rosją i jednocześnie przekonywać USA do szukania porozumienia w sprawie renegocjowania traktatu. Rząd Merkel zamierza włączyć sprawę rakiet średniego zasięgu do rozmów na temat szerszego porozumienia rozbrojeniowego z udziałem USA i Rosji, ale także Chin. Akceptacja dla stacjonowania amerykańskich rakiet jest ograniczona w niemieckiej klasie politycznej i pozostaje przedmiotem wewnętrznego sporu, który może osłabić także NATO.
Słowa kluczowe: traktat INF, niemiecka polityka bezpieczeństwa, niemieckie partie polityczne