BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 7

Streszczenie: Zawarte w 2004 r. partnerstwo strategiczne Republiki Federalnej Niemiec z Chińską Republiką Ludową znacząco ewoluowało na przestrzeni 15 lat. Wraz z tą ewolucją instytucjonalnej współpracy bilateralnej zmienia się także nastawienie władz i elit politycznych, naukowych i gospodarczych w RFN wobec Chin. Zmianę tą symbolizowało uznanie ChRL za „systemowego konkurenta” przez Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu (BDI) w styczniu 2019 r. Strona niemiecka skonstatowała fiasko modelu „zmiany przez zbliżenie” w odniesieniu do Chin i konieczność zrewidowania podejścia wobec nowej chińskiej polityki zagranicznej pod przywództwem Xi Jinpinga oraz rosnącej roli tego państwa na arenie globalnej i związanych z tą rolą problemów, jakie pojawiają się w relacji Niemiec i Unii Europejskiej z ChRL. W artykule został poddany analizie proces ewolucji polityki niemieckiej wobec Chin od początku XXI w. a zwłaszcza dynamicznych zmian w latach 2016–2019. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak zmieniała się niemiecka polityka wobec Chin? Jak na ten proces wpłynęło fiasko modelu „zmiany przez zbliżenie” w odniesieniu do ChRL? Jakie były decydujące problemy w relacji niemiecko-chińskiej i w jaki sposób ukształtowały one politykę Berlina? Czy Chiny to dla Niemiec nadal strategiczny partner, czy już systemowy konkurent?
Słowa kluczowe: Niemcy, Chiny, partnerstwo strategiczne, systemowy konkurent