BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 16

Jarosław Jarząbek, Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Paulina Stępniewska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-2878-7370

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2019, s. 321-324
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-1-016
PDF: Polski