BTiP 2019, nr 2

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2019

Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce

redakcja Robert Borkowski

Spis treści | Contents | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

VARIA | ВАРИА

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Krzysztof Ernst, Fizyka sportu

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 207-208
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-011
PDF: Polski

Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal (red.), Socjologia sportu

Mirosław Tokarz | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-7808-4206

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 209-211
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-012
PDF: Polski

Michał Jagiełło, Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 213-216
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-013
PDF: Polski

Tadeusz Wolsza, Ze sportem za pan brat ze sportem na bakier. Pasje sportowe elit politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach Polski Ludowej

Mirosław Tokarz | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-7808-4206

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 221-223
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-015
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

Komunikat z prac Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

Leon Rak | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-8981-0410

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 227-228
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-016
PDF: Polski

Komunikat z prac Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu

Mirosław Tokarz | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-7808-4206

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 229-230
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-017
PDF: Polski

Komunikat z prac Centrum Górskiego Korona Ziemi

Grzegorz Kostyra | Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 231-232
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-018
PDF: Polski


Informacje dla Autorów | Information for Authors | Informationen für Autoren | Информация для Авторов

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 233
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 2

PDF: pobierz cały numer