BTiP 2019, nr 2 – Wstęp

Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce. Wprowadzenie

Безопасность и риск в спорте и туризме. Введение

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 13-15
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-000
PDF: Polski