BTiP 2019, nr 2 – Artykuł 15

Tadeusz Wolsza, Ze sportem za pan brat ze sportem na bakier. Pasje sportowe elit politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach Polski Ludowej

Mirosław Tokarz | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-7808-4206

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 221-223
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-015
PDF: Polski