BTiP 2019, nr 2 – Artykuł 16

Komunikat z prac Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

Leon Rak | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-8981-0410

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 227-228
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-016
PDF: Polski