BTiP 2019, nr 2 – Artykuł 18

Komunikat z prac Centrum Górskiego Korona Ziemi

Grzegorz Kostyra | Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2019, s. 231-232
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-2-018
PDF: Polski