BTiP 2019, nr 3 – Artykuł 18

Anna Peck, Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich

Piotr Gawor | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3504-4367

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 259-261
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-018
PDF: Polski