BTiP 2019, nr 4

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 4/2019

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia.

Improving the Level of Security: Methods and Tools

redakcja / edited by Andrzej Chodyński


Spis treści | Contents | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia. Wprowadzenie

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 13-16
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-000
PDF: Polski

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Zarządzanie bezpieczeństwem w erze cyfrowej

Security Management in the Digital Era
Sicherheitsmanagement im digitalen Zeitalter
Управление безопасностью в эре цифровых технологий

Mirosław Laszczak | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ORCID 0000-0001-6060-4285

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 135-150
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-007
PDF: Polski

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

VARIA | ВАРИА

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Energetyka – bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych, red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, tom 1 [Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2017, ss. 391]

Anna Bałamut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7300-7367

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 203-207
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-011
PDF: Polski

Adam Skrzypek, Dojrzałość i doskonalenie organizacji [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ss. 399]

Wojciech Huszlak | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1272-8114

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 209-215
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-012
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

III Multidyscyplinarne Autorskie Seminarium Naukowe Modus Securitas „Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – koncepcje, modele, podejścia, praktyka, wizje, wyniki badań”, Dwór Rychwałd, 22–23.09.2019 r.

Report on the session of the 3rd Multidisciplinary Academic Symposium Modus Securitas: The Determinants of the effective management of the security of the state and business: key concepts, models, approaches, practice, visions, research findings (held at Dwór Rychwałd from 22 to 23 September 2019)
Bericht über die Sitzung des III. Multidisziplinären Wissenschaftlichen Autorenseminars Modus Securitas zum Thema Determinanten der Effektivität beim Management von Staats- und Geschäftssicherheit – Konzepte, Modelle, Ansätze, Praxis, Visionen, Forschungsergebnisse (Dwór Rychwałd, 22.–23. September 2019)
III Междисциплинарный авторский научный семинар Modus Securitas «Детерминанты эффективности управления безопасностью государства и бизнеса – концепции, модели, подходы, практика, восприятие, результаты исследований», Двур рихвалд, 22–23.09.2019 г.

Mirosław Kwieciński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-6917-5501

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 219-221
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-013
PDF: Polski

Informacje dla Autorów | Information for Authors | Informationen für Autoren | Информация для Авторов

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 231
PDF: Polski

Lista recenzentów

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 237
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 4

PDF: pobierz cały numer