BTiP 2019, nr 4 – Wstęp

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia. Wprowadzenie

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 13-16
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-000
PDF: Polski