BTiP 2019, nr 4 – Artykuł 12

Adam Skrzypek, Dojrzałość i doskonalenie organizacji [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ss. 399]

Wojciech Huszlak | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1272-8114

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2019, s. 209-215
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-012
PDF: Polski