BTiP 2020, nr 2 – Wprowadzenie

JW GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji. Wprowadzenie

SMU GROM : an Instrument of the Security Policy of the Republic of Poland. Thirtieth Anniversary of the Formation. Introduction
Militäreiheit GROM als Instrument für die Sicherheitspolitik der Republik Polen. 30 Jahre Jubiläum der Einheit, Einleitung
Воинская часть GROM – инструмент политики безопасности Польши. Юбилей 30-летия со дня образования. Введение

Marcin Lasoń | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-8008-3325

Grzegorz Wydrowski | Uniwersytet Śląski; Akademia Marynarki Wojennej, JW GROM
ORCID 0000-0003-4592-2108

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 17-20
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-000
PDF: Polski