BTiP 2020, nr 2 – Przedmowa

Przedmowa

Foreword
Vorwort
Предисловие

Dowódca JW GROM płk Grzegorz Mikłusiak

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 15-16
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-00P
PDF: Polski